cats  

    美味營養    簡單快速   軟Q蛋餅

 

         說起蛋餅皮真的很微妙

   記得有些傳統早餐店是自己調麵粉糊做餅皮

          但通常都會做得很薄!  

     那餅皮薄得可透光又吹彈可破呢!! 

  總之我喜歡吃有點厚度的蛋餅皮(軟Q蛋餅)

          那就DIY最實在囉!!!

 

12

 

                       一日之計在於晨~營養滿分

 

               阿弟放假囉!

           就愛老媽的新創作食譜

            總是最捧場!!吃光光 

               感謝你們都說

 

          開啟~元氣滿滿的一天~~~

 

     愛媽(candy)愛料理食譜分享~~~

                        https://icook.tw/recipes/116011?ref=published

    愛媽(candy) 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()